Pálenice

Pěstitelské pálenice a ovocné lihovary

 DURATIVA s.r.o. je tradičním výrobcem destilačních zařízení, který vyrábí a dodává v různých variantách,přičemž standartní velikost těchto zařízení je pro typy s objemem vsádky 150, 300 L.Dle přání zákazníka lze vyrobit zcela specifický objem kotle a celkově přizpůsobit technologii parametrům objektu. Pálenice je soubor technologického zařízení, které je určeno pro získání destilátu z ovocných kvasů.

Námi vyráběné destilační soupravy odpovídají modernímu uspořádání a umožňují získávat chuťově plný a aromatický destilát, neobsahující škodlivé karcinogení látky. Svým konstrukčním provedením jsou v souladu se Zákonem o lihu č. 61/1997 Sb. A vyhláškou Mze ČR č. 141/1997 Sb.

Destilační kotle jsou dle požadavku zákazníka buďto pevné -zazděné na tuhá paliva nebo jako samostatně stojící kotliny na plynový ohřev s regulací s atmosférickými hořáky na zemní plyn či propan-butan (subdodávka ÚVP Brno s.r.o.),další variantou jsou kotliny pro otop tuhými palivy.

 

 

Free Joomla Lightbox Gallery